1. Članak o podučavanju etici u vremenu tehnologije uz kratko objašnjenje najznačajnijih savremenih etičkih dilema.

2. Global Education Motivators nudi radionice za učenje na daljinu i dodatni nastavni materijal. Sastavni dio misije GEM-a je pružanje podrške radu i misiji UN-a i značajnoj ulozi građanskog društva u današnjem svijetu.

3. Teaching and Learning for a Sustainable Future je UNESCO-v program namijenjen nastavnicima/cama širom svijeta. Jedan od kompletnih nastavnih planova je i plan za podučavanje vrijednostima kroz tri aktivnosti.

4. Ethos Education Group je neprofitna organizacija čija je misija promovirati i širiti platformu za razvoj karaktera tzv. “etos-pedagogiju”. Platforma etos-pedagogije nudi obrazovne materijale koji motiviraju i inspiriraju mlade ljude na razvojnom putu iz doba djetinjstva u doba zrelosti.

5. ETHIKA zagovara cjelovit i dijaloški pristup ličnom razvoju. Na web-stranici ETHIKA-e možete pronaći obrazovne materijale koji potiču kritičko razmišljanje, dijalog i aktivno učešće u odgojno-obrazovnom procesu.  

6. Ethics Education for Children promovira interkulturni i interreligijski dijalog, razumijevanje i poštovanje koji pomažu mladim ljudima da preuzmu značajnu ulogu u stvaranju pravednijeg, mirnijeg i dostojanstvenijeg svijeta.

7. The New York Society for Ethical Culture je temeljno udruženje etičkog pokreta u SAD-u koje pomaže stvaranju institucija od značaja za zajednicu sa dugoročnim posljedicama za građansko društvo.

8. Educate Together predstavlja 90 škola u Irskoj koje su organizirane prema povelji “Obrazujemo se zajedno”. Škole u sklopu ovog programa imaju za cilj da osiguraju jednak pristup i uvažavanje za svu djecu i mlade ljude.

9. Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik za predskolski uzrast

10. Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik za osnovnu školu (od 1. do 5. razreda)

11. Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik za osnovnu školu (od 6. do 9. razreda)

12. Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik za srednje škole

13. Promocija etike i borba protiv korupcije (Transparency International Bosna i Hercegovina)