“Svako dijete, svaka mlada osoba je obećanje, sveti dar, živi dokaz nadolazeće budućnosti…”

Inicijativa ETOS je nastala kao rezultat dugogodišnjeg nastojanja tima TPO Fondacije da kreira inkluzivan i dostupan prostor za dijalog, kritičko promišljanje i razmjenu informacija vezanih za probleme i specifičan kontekst u kojem se nalazi bosansko-hercegovački obrazovni sistem. U tom smislu, propitivanje određenih etičkih normi unutar obrazovnog procesa je izuzetno važno, posebno za postkonfliktna, tranzicijska društva kakvo je bosanskohercegovačko, koje pati ne samo od dugogodišnjih ratnih trauma već i od mnogobrojnih ideologija i diskriminatornih praksi koje su još uvijek u značajnoj mjeri prisutne kako izvan tako i unutar obrazovnih struktura. Stoga smatramo da je neophodno početi integrirati različite edukativne materijale o etičkim vrijednostima kroz što više školskih predmeta, nastavnih i vannastavnih aktivnosti, kako bi se u kratkoročnom i dugoročnom smislu obrazovni kadar, upravljačke školske strukture, ali i učenici/ce što češće i intenzivnije susretali ne samo s različitim teorijskim postavkama etičkih normi i standarda, već bi i u praktičnom smislu sprovodili u djelo određene ideje, vrijednosti i načela naspram manjinskih zajednica i pojedinaca unutar vlastite lokalne zajednice.

Na temeljima međusobnog poštivanja, empatije, pomirenja i odgovornosti, Inicijativa ETOS nastoji potaknuti:

  • Integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta.
  • Sticanje i unapređivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/ica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu etos.ba i medijsku pedagogiju.
  • Motiviranje i ohrabrivanje učenika/ca da aktivno učestvuju u društvu na osnovu temeljnih etičkih vrijednosti kroz koncepte Otvorenih učionica i Živi vrijednosti.
  • Osvještavanje šire društvene zajednice o značaju i prednostima obrazovanja o univerzalnim etičkim principima kako u formalnim tako i u neformalnim obrazovnim kontekstima kroz zajedničke aktivnosti partnerskih škola i univerziteta, te lokalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.