Inicijativa ETOS je aktivno započela proces promišljanja i koncipiranja obrazovnog programa „Učenje o etičkim vrijednostima“ kojim se prije svega želi djecu i mlade podučavati različitim vještinama kritičkog mišljenja. Cilj je potaknuti razvoj novih i inovativnih obrazovnih programa, otvorenih izvora informacija, metoda i obuka koje bi se širile i realizirale kroz TPO Fondaciju ali i kroz buduću mrežu nastavnika/ca Inicijative ETOS. Naša namjera je priključiti se međunarodnoj mreži za etičko obrazovanje i učenje o vrijednostima, koja uključuje učitelje/ice, profesore/ice škole, stručnjake/inje i ostale organizacije i time graditi sinergiju, jačati suradnju i razmjenjivati dobru praksu i iskustva između različitih sudionika/ca na području etičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, vrtićima ali i na polju neformalnog obrazovanja.

Obrazovnim programom „Učenje o etičkim vrijednostima“ planiramo u narednom periodu pokrenuti i realizirati niz različitih aktivnosti kojima ćemo aktivno doprinijeti:

  • povećanju inovacije i internacionalizacije u sektoru obrazovanja; 
  • osnaženju lokalne i međunarodne suradnje; 
  • promociji i podučavanju kritičkog mišljenja;  
  • podizanju razine ključnih sposobnosti i vještina kako kod obrazovnih djelatnika, tako i kod djece i mladih; 
  • aktivnom sudjelovanju obrazovnih institucija, djece i mladih u društvu;  
  • pružanju dodatnih mogućnosti za profesionalni razvoj nastavno-obrazovnog kadra u Bosni i Hercegovini;
  • pružanju dodatnih mogućnosti za obrazovanje i pedagoško-odgojni razvoj mladih u Bosni i Hercegovini;
  • procesima jačanja interakcije između prakse, istraživanja i politike kod nastavno-obrazovnog kadra;  
  • većoj motivaciji i zadovoljstvu bosanskohercegovačkog nastavno-obrazovnog kadra u svakodnevnom poslu.