Inicijativa ETOS kreće u nove aktivnosti

Inicijativa ETOS kreće u nove aktivnosti
Dana 09.3.2019. je održan sastanak predstavnika Inicijative ETOS iz pet kantona. Razgovaralo se o novim aktivnostima koje će se realizirati tokom 2019. godine ali i o zaključcima i rezultatima koji su postignuti u protekloj godini.