ODRŽANE SESIJE SAPERE-A U DRUGOJ GIMNAZIJI

ODRŽANE SESIJE SAPERE-A U DRUGOJ GIMNAZIJI

U okviru redovnih aktivnosti, 16. i 23. marta 2019. godine u Drugoj gimnaziji u Sarajevu, održane su sesije propitivanja unutar prve SAPERE grupe u BiH. Ovaj korak je neophodan za sticanje certifikata drugog nivoa za implementiranje metoda pristupa filozofije za djecu (P4C). Teme propitivanja su bile bazirane na stimulusima u vidu videa i slika koji su inspirirali učesnike da kreiraju pitanja za diskusiju. Na kraju dviju sesija primijećen je znatan napredak u usvajanju četiri osnovna načina razmišljanja: kritičkog, kreativnog, brižnog i kolaborativnog. Sesijama su prisustvovali njeni članovi iz Sarajeva, Zenice, Visokog i Vareša a organizator je bio tim TPO Fondacije u saradnji sa profesoricom Elmanom Cerić ispred Druge gimnazije Sarajevo.

Program filozofije za djecu (P4C) je krajem 20 st. razvio profesor Mathew Lipman sa Univerziteta u Kolumbiji (SAD) i danas se koristi u više od 60 zemalja svijeta. Učesnici ovog programa su Zilka Spahić-Šiljak i Melika Šahinpašić (TPO Fondacija), Elma Softić-Kaunitz (Jevrejska općina Sarajevo), Sedžida Hadžić (Treća gimnazija Sarajevo), Elmana Cerić (Druga gimnazija Sarajevo), Remzija Hurić-Bećirović (Bošnjačka gimnazija Sarajevo), Dragana Koprivica (Franjevačka gimnazija Visoko), Sead Fetahagić (politički analitičar i prevodilac), Mirza Džananović i Aida Spahić (Filozofski fakultet u Zenici), Muhamed Gluhić (OŠ “Stranjani” Zenice) i Mubina Muftić (OŠ “Vareš Majdan” Vareš).