Sedžida Hadžić

Sedžida Hadžić – od 1996. godine koordinatorica je Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava BiH (CIVITAS BiH) za Kanton Sarajevo. Koorganizatorica je i prva predsjednica sekcije žena SSS BiH (2000/2001). Od 1999. je realizirala niz treninga za odrasle u trajanju od jednog do pet dana. Ovim obukama je bilo uključeno više od 3000 odraslih iz svih dijelova BiH.

Fra Ivan Nujić

Fra Ivan Nujić - svećenik i profesor. Rođen u Derventi (1971.), živi i radi u Visokom. Završio Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a teološko-filozofski studij s diplomskim radom o međusobnom odnosu između sinoptičkih evanđelja u Strasbourgu (Francuska). Studij kroatistike i romanistike završio u Zagrebu. Za rad na istraživanju usmene predaje bosanskih katolika dobio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine.

Nezir Halilović

Nezir Halilović (Visoko, 1977) je doktor društvenih nauka iz oblasti obrazovnog menadžmenta. Sa preko petnaest godina radnog iskustva i usavršavanja u struci radio je kao nastavnik islamske vjeronauke, nastavnik razredne nastave, profesor islamske nauke i viši asistent na predmetu Metodika islamske vjeronauke na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Vanja Ivković

Vanja Ivković (Tuzla, 1983.) je završila filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i stekla zvanje magistre teologije. 2013. upisuje doktorat na KBF-u u Splitu. Radi u osnovnim i srednjim školama u Tuzli gdje trenutno predaje predmet katolički vjeronauk. Stekla je i zvanje mentorice. Predavala je predmete: latinski jezik i povijest religija. Članica je MRV-a u Tuzli.

Izet Numanović

Rođen 23.04.1970. godine u s. Gračanica, općina Živinice. Osnovnu školu završio u Gračanici, srednju školu u Tuzli, Filozofski fakultet završio u Sarajevu, odsjek filozofija i sociologija. Radio je kao službenik Vlade Tuzlanskog kantona u periodu od 1998.-2006 na različitim pozicijama.

Amela Petričević

Amela Petričević je rođena 2.6.1970. u Tuzli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek razredna nastava i Ekonomskom fakultetu u Tuzli. U nastavnom procesu je više od 23 godine. Posao prosvjetne radnice izabrala je prvenstveno iz ljubavi prema ovom pozivu.

Miroslav Bagara

Miroslav Bagara - (Sarajevo, 1979.) je završio filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i stekao zvanje magistra teologije. Obavljao je poslove nastavnika/profesora katoličkog vjeronauka, povijesti religija te građanskog obrazovanja – demokracije i ljudskih prava u osnovnim i srednjim školama.

Selvira Mašnić

Selvira Sadiković Mašnić rođena je u Bugojnu 1981. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju, 2006. godine. Radeći u različitim srednjim i osnovnim školama imala je priliku obogatiti svoje iskustvo i usavršavati svoje kompetencije radeći s mladim ljudima.

Munevera Rahmanović Hrbat

Munevera Rahmanović Hrbat (Zvornik, 1970) završila je Gazi Husrev-begovu medresu, diplomirala na Filozofskom fakultetu na odsjeku Razredna nastava i magistrirala na Edukacijskom fakultetu Univerziteta Travnik. 1996 g. zasnovala radni odnos u JU OŠ Brčanska Malta u Tuzli, a 2012. joj je potvrđeno stručno zvanje profesora savjetnika.

Sanela Mesihović

Sanela Mesihović (Mostar, 1974) je 2002. uspješno diplomirala na Građevinskom fakultetu u Mostaru i od tada je uposlenica JU Srednje Građevinske škole Mostar. Pored činjenice da je profesorica građevinske grupe predmeta, Sanela Mesihović je ujedno i direktorice pomenute škole.