Zilka Spahić-Šiljak

Profesorica je rodnih studija, a oblasti kojima se bavi uključuju avangardne teme roda, religije, ljudskih prava, politike i izgradnje mira.

Alen Kristić

Zvanje magistra teologije stekao je po okončanju filozofijsko-teološkog studija na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Azra Nezirić

Koordinatorica projekta Etos Inicijative u TPO Fondaciji.