BiH predstavlja jedinstven primjer u Europi i šire po pitanju kompleksnosti ukupnog obrazovnog sistema koji broji 12 ministarstva obrazovanja i najmanje isto toliko planova i programa, točnije nemilosrdan administrativni aparat u čijem fokusu nisu relevantno znanje, odgoj i stvarne potrebe mladih i nastavnika/ca, već određeni interesi koji najčešće nemaju nikakve veze s obrazovnim ciljevima. Upravo zbog toga i zbog budućih generacija koje dolaze, iznimno je važno graditi čvrsto partnerstvo s formalnim i neformalnim edukatorima, osluškivati potrebe mladih i društvene imperative 21. stoljeća, odnosno pronaći odgovarajući način, metodologije i dobre prakse koje naglašavaju i potiču zajednički konsenzus oko toga da je apsolutno nužno za društvo, kakvo je u Bosni i Hercegovini, poticanje i jačanje težnje k izgradnji i uspostavljanju zajedničkih tematskih oblasti, inicijativa i aktivnosti baziranih na univerzalnim etičkim vrijednostima. Vođen ovim uvjerenjem, TPO tim je odlučio oživjeti koncept tzv. OTVORENIH UČIONICA koje će u okviru temeljnih smjernica kritičke pedagogije kreirati specifičan javni prostor za mlade i edukatore širom BiH. Poticanjem kritičke svijesti učenika/ca i promocijom dijaloških metoda učenja i podučavanja, konceptom OTVORENIH UČIONICA ćemo insistirati na različitim mogućnostima osnaživanja i emancipacije pojedinca/ke za uspostavu pravednijeg društva.

Sama implementacija podrazumijeva kolaboraciju formalnih obrazovnih i kulturnih institucija i nevladinog sektora, odnosno organizaciju predavačkih sesija u trajanju od 45 minuta (jedan školski čas). Namjera nam je omogućiti direktno interaktivno upoznavanje s različitim osobama čiji je rad i javno djelovanje ne samo relevantno za određenu lokalnu zajednicu, već i utemeljeno na univerzalnim etičkim vrijednostima. Ovakvim konceptom rada i podučavanja želimo primjerima iz „stvarnog života“ podići svijest kod mladih ljudi o tome koliko je važno znati prepoznati aktualne potrebe i probleme lokalne zajednice u kojoj žive, te samim tim potaknuti ih da budu aktivni i odgovorni građani/ke. U tom smislu, kroz proces učenja baziranog na metodi – aktivnog slušanja i pričanja – želimo učenike/ce i njihove nastavnike/ce osnažiti i motivirati za susret sa situacijama i aktivnostima koje podrazumijevaju visok stupanj senzibiliteta za različitosti i razumijevanje drugosti.