TPO Fondacija u suradnji sa Zakladom svjetskog etosa iz Tübingena pokrenula je dugogodišnju obrazovnu inicijativu „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“. Riječ je o pedagoškom projektu koji je zasnovan na iskustvu i rezultatima desetogodišnjeg rada Zaklade svjetskog etosa iz Tübingena (http://www.weltethos.org/schule_und_bildung).

Projekt svjetskog etosa vjerojatno niti u jednom drugom dijelu svijeta ne može na tako uvjerljiv i sustavan način dokazati svoju relevantnost i održivost kao u našem bosanskohercegovačkom društvu koje je još uvijek duboko obilježeno postratnim i tranzicijskim traumama. Svjetski etos nas obavezuje da sa svakim čovjekom postupamo ljudski, na kulturu nenasilja i strahopoštovanja pred svekolikim životom, kulturu solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka, kulturu tolerancije i života u istinoljubivosti te kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene.

Inicijativa uvođenja obrazovnog programa „Svjetski etos u školi“ u bosanskohercegovačke škole je jedinstvena prilika aktivnog doprinosa u procesu reforme osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Upravo na tom tragu, u suradnji s ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima, radni tim je u kontinuiranom procesu kreiranja, planiranja i ugovaranja niza edukativnih radionica za nastavnike/ce i profesore/ice srednjih, osnovnih i predškolskih obrazovnih ustanova.

Našim radionicama ne promoviramo samo inovativne i participatorne metode rada u nastavi, već ujedno i omogućavamo slobodan pristup različitim edukativnim publikacijama, didaktičkim materijalima kao i audio-vizuelnim prilozima koje je moguće koristiti tijekom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

- Mogući okvir BiH

- Svjetski etos kao pedagoški projekt