„Učiti se zajedničkom životu: To znači susret u ozračju poštovanja i respekta, povezan sa spremnošću na potragu za putovima do uspješnog zajedništva svim razlikama unatoč. No, takvo zajedništvo ne uspijeva automatski, samo od sebe, nego o pretpostavkama i temeljima takvog zajedništva moramo brižno razmišljati. Prihvatljivo zajedništvo moramo naučiti i uvijek ga iznova uvježbavati da bi se stabiliziralo i sačuvalo. Iz tog razloga „učiti se zajednički živjeti“ znači ovo: Uspješan suživot kao proces učenja, kao „pedagoški“ proces.“
To je ujedno i temeljna namjera svjetskog etosa.

- Svjetski etos kao pedagoški projekt