ŽIVI VRIJEDNOSTI predstavlja obrazovni program koji se sastoji od interaktivnih radionica za mlade s ciljem dijeljenja informacija i izvora informacija te upoznavanja s različitim omladinskim aktivističkim praksama u regiji i šire, a koje su zasnovane na temeljnim vrijednostima građanskog društva, participatorne kulture i proaktivnog aktivizma mladih.

Koncept ŽIVI VRIJEDNOSTI podrazumijeva zajednički prostor i vrijeme u kojem mladi, kroz susret i ljubav prema umjetnosti i obrazovanju općenito, promišljaju o različitim pitanjima vezanim ne samo za omladinski aktivizam, volonterizam i ljudska prava već i o alternativnim vidovima kritičkog mišljenja i artikulacije. Riječ je o obrazovnom programu koji je zasnovan isključivo na participatornim praksama učenja kojima se promoviraju temeljne ljudske vrijednosti ali i različita kulturna i obrazovna dobra u Bosni i Hercegovini.