• Izlaganje prof. Izeta Numanovića na Konferenciji Etos inicijative

  Izlaganje prof. Izeta Numanovića na Konferenciji Etos inicijative

  U prethodne četiri godine, izvršena je obuka preko 300 nastavnika različitih usmjerenja, održano je 11 dvodnevnih obuka samo na temu „Svjetskog etosa“ i mogućnostima integriranja sadržaja u nastavu različitih predmetnih oblasti. Ishodišni impuls poučavanja o svjetskom etosu utemeljen na promociji univerzalnih etičkih vrijednosti usmjeren je na crpljenju mogućnosti i kapaciteta svih religijskih i nereligijskih tradicija podjednako sa generalnim ciljem da se otkriju i upotrijebe svi raspoloživi resursi koji su u funkciji uspostavljanja mnogo boljeg i prihvatljivijeg svijeta za čovjeka i ljudsko društvo u cjelini.

  opširnije
 • Prof. dr. sc. Mato Zovkić: Religijske institucije i pojedinci mogu izgrađivati univezalne etičke vrijednosti u pluralnom društvu BiH

  Prof. dr. sc. Mato Zovkić: Religijske institucije i pojedinci mogu izgrađivati univezalne etičke vrijednosti u pluralnom društvu BiH

  Djelatnici nevladinih organizacija koje promiču međuetničku suradnju na području etičkih vrijednosti rade važan  posao, ali na dug rok ne mogu postići trajne rezultate ako ne surađuju s predstavnicima religijskih institucija i ne otvore svoje programe zainteresiranim sudionicima koji su religiozni. Zvali mi taj rad svjetski etos, kako ga naziva Hans Küng ili globalna etika kako su ga nazvali vjerski poglavari u Chicagu 1993, svi imamo osjećaj za istinske vrijednosti i opće dobro. Kao različiti, možemo surađivati u pridonošenju takvim vrijednostima u pluralnom društvu naše države.

  opširnije
 • Izlaganje fra Ivana Nujića na Konferenciji Etos inicijative: ETOS inicijativa – nova šansa za Život

  Izlaganje fra Ivana Nujića na Konferenciji Etos inicijative: ETOS inicijativa – nova šansa za Život

  Kungova ideja Svjetskog etosa svakako je jedna od onih koje mogu donijeti kvalitetan iskorak u moralnom ozdravljenju društva Bosne i Hercegovina, a njezino pretakanje u projekt "Svjetski etos pod školskim krovom" sustavno i temeljito otvara vrata senzibiliziranju za ovaj projekt među mladima. Mladi su željni promjena i spremni su na njih. Ubrzani procesi društvenih promjena, kojima se mladi prilagođuju lakše nego stariji, otvaraju prostor još široj primjeni vrijednosti Svjetskog etoga u društvu općenito stavljajući mlade ljude kao nositelje pozitivnih promjena.

  opširnije