• 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

    16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

    Ove godine, povodom međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, TPO Fondacija tradicionalno organizira niz aktivnosti u svrhu podizanja svijesti protiv rodno zasnovanog nasilja. Ove godine je moto „Zašto čekaš?“, odnosno zašto ne prekinemo šutnju i čekanje kada je o nasilju riječ.

    opširnije